Informácie o ústave Informácie o ústave

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, člen Centra aplikovaného výskumu (CAV), ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ElÚ SAV pokrývajú disciplíny elektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.

Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
  • Výpočet povrchov voľnej energie magnetických systémov pomocou metadynamiky
  • Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy
  • Štúdium povrchových nábojov III-N heteroštruktúr pre realizáciu spínacích GaN tranzistorov
  • Thermo-mechanical analysis of uncooled La0.67Sr0.33MnO3 microbolometer made on circular SOI membrane
  • Supravodivé káble pre veľké magnetické systémy
  • Stabilita skyrmiónov v nanobodkách