Deň otvorených dverí

600

ElÚ SAV a Centrum aplikovaného výskumu organizuje  6. novembra od 9,00 hod. do 14,00 hod. Deň otvorených dverí