Structure

Direction

Director: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

Deputy Director:  Ing. Milan Ťapajna, PhD.
Deputy Director for InfrasctructureIng. Ján Fedor, PhD.
Scientific SecretaryRNDr. Marianna Španková, PhD.

International Advisory Board

Prof. Roy Chantrell – University of York, UK
Prof. Jaroslav Fabian – University Regensburg, Germany
Prof. Martin Kuball – University of Bristol, UK
Dr. Valentin Novosad – Argonne National Laboratories, Illinois, USA
Prof. Alvar Sanchez – Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Scientific Board

Head: RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc.

Internal members:

Ing. Gabriel Vanko, PhD. – podpredseda
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. – tajomník
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Ing. Pavol Kováč, DrSc. 
Mgr. Enric Pardo, PhD.
RNDr. Marianna Španková, PhD.
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.

External members:

prof. Ing. Július Cirák, PhD.
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
náhradník prof. Ing. Peter Ballo, PhD.

Deputy in Assembly of SASdoc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Scientific Departments

Support:

Administration
Library
Technical