Projects

National

Technológia prípravy a štúdium metalizačných vrstiev pre plošné detektory ionizačného žiarenia na báze SI GaAs
Technology and study of metalization layers for area radiation detectors on base of semi-insulating GaAs
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Boháček Pavol CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015