Projects

International

EXTREMA – Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast
Enhanced X-ray tomographic reconstruction: experiment, modeling, and algorithms
Program: COST
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 16.5.2013 – 15.5.2017

National

Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Program: SRDA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Vysoko kvalitné aktívne povrchy pre novú generáciu prvkov kryštálovej röntgenovej optiky
High quality active surfaces for new generation of X-ray crystal optics elements
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017