Projects

National

MatNet – Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania
Creation of network for innovations, research & development in the field of advanced materials and technologies of their joining
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Project leader: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Project webpage: http://www.matnet.sav.sk/
Duration: 1.4.2006 – 30.9.2008