Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Prednáška Dr. J. Ociepa