Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Konstantina Bublikova