Laboratórium MOCVD technológie

Laboratórium MOCVD technológie

MOCVD laboratórium vybavené zariadením AIXTRON CCS je určené na prípravu polovodičových štruktúr na báze GaN a je využívaná najmä na prípravu tranzistorových a fotokatódových štruktúr ... (viac v Laboratóriá)

Štúdium

Pracovníci ústavu vedú cvičenia pre študentov FEI STU, bakalárske aj diplomové práce.

Elektrotechnický ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia PhD štúdia v nasledujúcich študijných programoch (odboroch):
   5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo (FEI STU)
   5.2.13 Elektronika a fotonika (FEI STU)
  4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (MFFI UK)

viac o štúdiu

O ústave

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ElÚ SAV pokrývajú disciplíny elektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom.

Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.

 

Výskumné aktivity ElÚ SAV sú v súčasnosti zamerané na:

    • Fyziku a technológiu nanoštruktúr

    • III-V zlúčeninové polovodiče

    • Mikroelektronické senzory a detektory

    • Aplikovanú supravodivosť


viac o ústave

Aktuality

01.12.2017 Tlačová správa

Journal Reading

24.11.2017 Tlačová správa

Publikačný seminár

07.11.2017 Tlačová správa

Deň otvorených dverí

27.10.2017 Tlačová správa

Publikačný seminár

20.10.2017 Tlačová správa

Seminár - Nam Dong Kim, Ph.D.

Carbon nano-engineering for improved...

29.09.2017 Tlačová správa

Publikačný seminár

Viac