Impakt faktory a Kvartily pre r. 2015

Ako zistiť Kvartil časopisu? 

  • JCR - v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)  
  • SJR (Scimago) - zoznam 

Výber najčastejšie používaných:

Názov časopisu

IF

Q JCR

Q SJR

Acta Crystallographica A        

2.333

2

1

Acta Physica Polonica A

0,525

4

3

Acta Physica Slovaca

0,5

4

3

Applied Physics A

1.444

3

2

Applied Physics Letters

3.142

1

1

Applied Physics Express

2,265

2

1

Applied Surface Sci

3,150

1

1

Cryogenics

1.026

3

2

Electronics Letters

0.854

3

2

IEEE Electr. Device Lett.

2.528

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.092

3

2

IEEE Trans. on Electron Devices

2.207

1

1

IEEE Trans. on Magnetics

1.277

2

2

Japan. J. Applied Phys.

1.122

3

2

J. Alloy Compounds

3,014

1

1

J. Applied Physics

2.101

2

2

J. Crystal Growth

1.462

3

1

J. Electrical Engn.

0.407

4

3

J. Electrochemical Society

3.014

1

1

J. Instrumentat.

1.31

2

1

J. Magnetics & Magn. Materials

2,357

2

1

J. Materials Research

1.579

3

2

J. Micromechanics & Microengn.

1.768

2

2

J. Phys. - Cond. Matter

2.209

2

1

J. Phys. D - Appl. Phys.

2.772

1

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,1

3

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

1,724

2

3

J. Vacuum Sci & Techn. B

1.398

2

2

Materials Sci & Engn. B

2,331

2

1

Materials Sci in Semicond. Process.

2.264

1

2

Microelectronic Engn.

1.277

2

2

Microelectronic Inter.

0,519

4

3

Microelectronic J.

0.876

3

2

Microelectronic Reliab.

1,202

3

1

Nuclear Instr. & Methods A

1,2

2

1

Nuclear Instr. & Methods B

1,389

1

2

Physica C

0,835

4

2

Physica E

1.904

3

2

Physical Rev. B

3,718

1

1

Physical Rev. Letters

7,645

1

1

Physica Status Solidi A

1,648

2

1

Physica Status Solidi B

1,522

3

2

Physica Status Solidi R

2,578

1

1

Rev. Sci Instruments

1.336

2

2

Semicond. Sci & Techn.

2,098

2

2

Sensors & Actuators A

2.201

1

1

Sensors & Actuators B

4,758

1

1

Solid-State Electronics

1.345

2

2

Superconductor Sci & Technol.

2,717

1

1

Superlattice & Microstructures

2,117

2

2

Surface Sci

1,931

3

1

Surface & Coatings Technol.

2,139

1

1

Thin Solid Films

1.761

2

1

Vacuum

1.558

3

2

Aktualizované: 23.02.2017