Impakt faktory a Kvartily pre r. 2016

Ako zistiť Kvartil časopisu? 

  • JCR - v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)  
  • SJR (Scimago)  

Výber najčastejšie používaných:

Názov časopisu

IF

Q JCR

Q SJR

Acta Crystallographica A        

5.725

1

1

Acta Physica Polonica A

0,469

4

3

Acta Physica Slovaca

1,455

2

3

Applied Physics A

1.455

3

2

Applied Physics Letters

3.411

1

1

Applied Physics Express

2,667

2

1

Applied Surface Sci

3,387

1

1

Cryogenics

1.465

3

2

Electronics Letters

1.155

3

2

IEEE Electr. Device Lett.

3.048

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.583

3

3

IEEE Trans. on Electron Devices

2.605

2

1

IEEE Trans. on Magnetics

1.243

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.384

3

2

J. Alloy Compounds

3,133

1

1

J. Applied Physics

2.068

2

2

J. Crystal Growth

1.751

2

1

J. Electrical Engn.

0.483

4

2

J. Electrochemical Society

3.259

1

1

J. Instrumentat.

1.22

3

1

J. Magnetics & Magn. Materials

2,63

2

1

J. Materials Research

1.673

3

1

J. Micromechanics & Microengn.

1.794

2

2

J. Phys. - Cond. Matter

2.649

2

1

J. Phys. D - Appl. Phys.

2.588

2

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,18

3

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

1,374

2

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1.573

3

2

Materials Sci & Engn. B

2,331

2

1

Materials Sci in Semicond. Process.

2.359

2

2

Microelectronic Engn.

1.806

2

2

Microelectronics Inter.

0,737

4

3

Microelectronics J.

1.163

3

2

Microelectronics Reliab.

1,371

3

2

Nuclear Instr. & Methods A

1,362

1

1

Nuclear Instr. & Methods B

1,109

3

1

Physica C

1.404

3

2

Physica E

2.221

2

2

Physical Rev. B

3,836

2

1

Physical Rev. Letters

8.462

1

1

Physica Status Solidi A

1,775

2

1

Physica Status Solidi B

1,674

3

1

Physica Status Solidi R

3.032

1

1

Rev. Sci Instruments

1.515

3

2

Semicond. Sci & Techn.

2,305

2

1

Sensors & Actuators A

2.499

1

1

Sensors & Actuators B

5.401

1

1

Solid-State Electronics

1.58

3

2

Superconductor Sci & Technol.

2,878

2

1

Superlattice & Microstructures

2,123

2

2

Surface Sci

2.062

2

1

Surface & Coatings Technol.

2,589

1

1

Thin Solid Films

1.879

2

1

Vacuum

1.53

3

2

Aktualizované: 10.11.2017