Knižnica

Zbierky knižnice pozostávajú zo základných prác z fyziky polovodičov, supravodičov a elektrotechniky.
Knihy, správy a časopisy sú na požiadanie prístupné aj externým používateľom.

Knižnica buduje fond vedeckých prác svojich zamestnancov.

Knižnica je otvorená: pondelok - piatok 8,00 - 15,00

Požiadavky prijíma: PhDr. Anna Gömöryová

Aktualizované: 06.06.2012