Transport supravodivých drôtov

Laboratórium poskytuje charakterizáciu supravodivých drôtov, pások a káblov pri  nízkych teplotách (2.7 – 77 K), vonkajších magnetických poliach (0 – 12 T) a ich variabilnej orientácie. Kritické prúdy (Ic) supravodičov sú merané pomocou jednosmerných prúdov (do 350 A) a krátkych (5 ms) prúdových pulzov (do 1500 A). Vplyv ohybových napätí (Ic(d)) a ťahového namáhania (Ic(s) a Ic(e)) na degradáciu kritických prúdov sú tiež merané pri teplotách 4.2 K a 77 K.

Zariadenie:

  • Supravodivá NbTi dvoj-cievka (4.2 K, 0-8.5 T, všetky orientácie poľa)
  • Supravodivý magnet s vnútorným priemerom 65 mm (4.2 K,  0-7T, kolmé pole)
  • “Cryogen-free” supravodivý magnet s vnútorným priemerom 100 mm (4.2 a 77K,  0-12T, kolmé pole)
  • Nízkoteplotné testovacie zariadenie na ťah (60 mm vzorky, (4.2 a 77K, do to 7T)

Využitie:

  • Jednosmerné a pulze IV charakteristiky supravodičov a určenie kritických prúdov (Ic), n-exponentu a “quench” výkonu (tepelnej stability)
  • Degradácia kritických prúdov od ohybu (Ic(d)) a ťahového napätia (s(e), Ic(s) and Ic(e))

Kontakt: Kováč, Pavol.Kovac@savba.sk, Tel.: 02-5922 2841

Prístup: merania podľa dohody

Cena: 0 Eur/h pre pracovníkov SAV, cena dohodou pre ostatných (prevádzkové náklady zariadenia)

 

Zariadenie na elektro-mechanickú charakterizáciu supravodičov (σ(ε), Ic(σ) a Ic(ε))