RTG difrakcia a zobrazovanie

Laboratórium (prevádzkované v Piešťanoch) umožňuje vykonávať rôzne typy rtg difrakčných analýz s vysokým rozlíšením a meranie reflektivity od povrchov alebo tenkých vrstiev s hrúbkov v rozsahu rádovo od mikrometrov do niekoľkých nanometrov. Laboratórium ďalej umžňuje vyvýjať moderné fázovo kontrastné rtg zobrazovacie metódy (2D, 3D). Pre detekciu rtg žiarenia sa pužíva buď nepriamo konvertujúca scintilačná rtg kamera alebo priamo konvertujúci polovodičový detektor na báze medipix technológie s kremíkovým (Si) alebo gáliumarsenidovým (GaAs) vyčítavacím senzorom.

Vybavenie:

 • Vysokorozlišovací rtg difraktometer PANalytical s Cu anódou
 • Vysokorozlišovací rtg zobrazovací systém pre výskum moderných 2D a 3D zobrazovacích metód
 • Manipulátor pre rtg optiku s dvoma vysoko presnými hexapodmi
 • Rtg detektor na báze medipix (timepix) technológie s Si a GaAs vyčítavacím senzorom (pixel=55 µm)
 • Vysokorozlišovacia scintilačná rtg kamera  (pixel=6.4 µm)

Aplikácie:

 • Rtg difrakcia a mapovanie reciprokého priestoru s vysokým rozlíšením
 • Meranie rtg reflektivity a difúzneho rozptylu, textúrna a napäťová analýza
 • Kvantitatívne meranie veľkosti kryštalickej fázy, ťahového napätia, kompozície a hrúbky vrstiev
 • Vedecký výskum a vývoj rtg kryštálovej optiky
 • Fázovo kontrastná rádiografia a tomografia ľahkých vzoriek s rozlíšením 3 µm
 • Testovanie polovodičových detektorov (Si, GaAs) v rámci pokrokových zobrazovacích metód

Kontakt: Z. Zápražný, Tel.: +421-33-3811406

Prístup: prístup so sprievodom, online rezervácia

Cena: 0 Eur/hodina pre zamestnancov SAV

Vysokorozlišovací rtg zobrazovací systém (2D, 3D)

Vysokorozlišovací rtg difraktometer PANalytical X’Pert3 MRD