Časopisy

Prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV je pre pracovníkov SAV zabezpečný prístup k plným textom množstva časopisov z databáz, napr.:
American Physical Society, EBSCO, IOPScience, Knovel, Nature, Science Magazine Online, ScienceDirect, SpringerLink.

Naprieč nimi môžete časopis nájsťvyhľadávačom

Ústav je spoluvydavateľom časopisu Journal of Electrical Engineering

Aktualizované: 18.07.2012