O oddelení

Vedúci: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.

Zástupca vedúceho: Ing. Ťapajna Milan, PhD.;

Oddelenie sa zaoberá technológiou prípravy, podrobnou charakterizáciou a aplikáciami III-V polovodičov v mikroelektronike a optoelektronike. Sústreďujeme sa najmä na kvantové štruktúry a nanoštruktúry založené na InAlN/(In)GaN, AlGaN/GaN, AlGaAs/GaAs, InGaP/GaAs a InGaP/GaP materiálových systémoch. Tento výskum sa opiera o prevádzku vlastného MOCVD laboratória s dvomi aparatúrami, jedna pre III-N  materiály (CCS systém), druhá pre III-As, resp III-P materiály (horizontálny systém).

Oblasti výskumu:

Súčasné zameranie výskumu:

  • Vývoj technológie pre spínacie tranzistory na báze III-N polovodičov s veľkým Vth a malým Ron
  • Skúmanie realizovateľnosti a návrh tranzistorov s InN-ovým kanálom
  • Výskum vplyvu technologických krokov na elimináciu povrchových stavov a potlačenie zvodového prúdu hradla III-N a III-V MOS tranzistorov
  • Výskum kompaktnej antireflexnej vrstvy so zabudovanými nanodrôtmi
  • Štúdium počiatočných fáz rastu nanodrôtov z rôzneho typu zárodkov
  • Rast III-V heteroštruktúr na tvarovaných podložkách
  • Heterointegrácia III-N a III-V súčiastok