Projekty

Medzinárodné

SAFEMOST – Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Web stránka projektu: http://www.safemost.sav.sk/
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.3.2019

Národné

Pokročilé III-N súčiastky pre prenos informácie a energie
Advanced III-N devices for energy and information transfer
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Fotonické nanoštruktúry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Opracovanie povrchu polovodiča ako cesta k novým III-As a III-N elektronickým súčiastkám
Surface processing of semiconductors as the way towards new III-As and III-N electronic devices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
SENAD – Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kúdela Róbert CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
MioGaN – GaN monolitické integrované obvody
GaN Monolithic Integrated Circuits
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Transistors with InN channel for THz microwaves and logic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018