O oddelení

Vedúci: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD.

Zástupca vedúceho: Ing. Chromik Štefan, DrSc.; Ing. Vanko Gabriel, PhD.

 

   Oddelenie vzniklo v r. 2015 zlúčením oddelenia Mikroelekronických štruktúr, Supermriežok, Kryoelektroniky a Technológie a diagnostiky polovodičov.

Oblasti výskumu:

Súčasné zameranie výskumu:

  • Návrh konštrukcie tranzistorov AlGaN/GaN HEMT pre vysokoteplotné aplikácie
  • Výskum a vývoj MEMS konštrukčných prvkov pre nehostinné prostredia
  • Analýza štruktúrnych vlastností a morfológie nanokompozitných materiálov pomocou transmisnej a rastrovacej elektrónovej mikroskopie
  • Príprava nanokoloidov v iónových roztokoch fyzikálnymi technikami
  • Štúdium štruktúrnych a elektrických vlastností supravodivých, feromagnetických, dielektrických vrstiev a štruktúr pripravených metódami vákuovej depozície
  • Príprava nanoštruktúr pomocou fokusovaného zväzku iónov (FIB) pre štúdium ich elektrických vlastností a aplikácie
  • Detekcia rýchlych neutrónov s využitím GaAs a SiC polovodičových detektorov
  • Rtg zobrazovanie a tomografia s využitím kryštálovej optiky pre zlepšenie priestorového rozlíšenia