Supravodivé materiály a vodiče

Študuje sa príprava a vlastnosti kompozitných vodičov zo supravodivých materiálov (hlavne s MgB2 fázou tvorenou infiltráciou/difúziou Mg do bóru) a to s ohľadom na možnosti ich praktického využitia (elektromagnety, elektrické generátory a motory). Využíva sa široká škála experimentálnych techník na elektro-magnetickú a elektro-mechanickú charakterizáciu vzoriek ako aj modelových vinutí pri nízkych teplotách 4 K – 30 K a magnetických poliach do 12 T.

 

MgB2 drôt s Ti/Al+Al2O3 obalom

 

Rutherfordov (plochý) kábel z MgB2/Ti/Al+Al2O3 drôtov

 

Supravodivá cievka vyrobená „wind-and-react“ procesom z MgB2/Ti/Al+Al2O3 vodiča