Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Projekty realizované s podporou štrukturálnych fondov EÚ

KoordinátorČíslo proj. Názov TrvanieWWW
P SAV26240220088 Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií 2013-2015
STU26240220084 Univerzitný vedecký park STU Bratislava 2013-2015
Integra TDS s.r.o.26220220170 Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie 2012-2015www
Phostec s.r.o.26220220172 Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie 2012-2014
ElÚ SAV26240220073 Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku 2011-2014www
TI SAV2624220028 Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 2010-2013ENERGOZ
TI SAV26240220006 Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva 2010-2012CEKOODUV
Integra TDS, s.r.o.26220220170 Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie 2012-2014www
MONOGRAM Technologies, s.r.o.26240220041 Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a výskume 2010-2013HD platforma
ElÚ SAV26240120011 Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike 2009-2011CENTE
ElÚ SAV26240120019 Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike 2010-2013CENTE II
ElÚ SAV26240120011 Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike 2009-2011CENTE