Európsky fond regionálného rozvoja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program Výskum a vývoj
Dopytovo-orientovaný projekt

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Deň otvorených dverí


sa konal 6. 11. 2012 v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky.

Centrum navštívilo 179 žiakov so svojimi pedagógmi z: