Európska únia

Projekty podporované Európskou úniou

<
RP, číslo Názov ZodpovednýTrvanie
Horizon2020
Pokročilý experimentálny model supravodivého motora - ASuMED
E. Pardo 2017-2020
Horizon2020
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť - ARIES
E. Seiler 2017-2021
Horizon2020
Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete - FASTGRID
F. Gömöry 2017-2020
Horizon2020
Euratom/633053
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
M. Vojenčiak 2014-2018
COST MP1402
Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách HERALD
K. Fröhlich 2014-2018
COST CM1207
Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast
Z. Zápražný 2013-2017
COST MP0902
Kompozity z anorganických nanorúrok a polymérov COINAPO
P. Lobotka 2009-2013
ENIAC/270722-2
Energy for a Green Society
J. Novák 2011-2014
7., 280432
Vývoj supravodivých pások v Európe - EUROTAPES
F. Gömöry 2012-2017
COST CM1206
Výmena poznatkov o iónových kvapalinách EXIL
P. Lobotka 2013-2017
COST CM4141
Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí NanoSC
V. Cambel 2012-2016
COST CM1101
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
P. Lobotka 2012-2016
COST MP1203
Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
D. Korytár 2012-2016
COST MP1004
Hybridné zariadenia na uskladňovanie energie v mobilných a stacionárnych aplikáciách
F. Gömöry 2011-2015
NEW07-EMRP
Mikrovlnná a terahertzová metrológia pre národnú bezpečnosť
P. Lobotka 2012-2015
7., 308793
Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia - SUPRAPOWER
P. Kováč 2012-2015
7., 287602
Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu - HiPoSwitch
J. Kuzmík 2011-2014
7., 241285
Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach (ECCOWLOW)
F. Gömöry 2010-2013
7., FU-CT-2007-00051
Teoretické a experimentálne štúdium a technológia plazmových diagnostických senzorov
F. Dubecký 2007-2011
7., CP-IP 214610-2
Materiály pre robustný nitrid gália (MORGaN)
K. Fröhlich 2008-2011
7., FU-CT-2007-00051
Vývoj a kvalifikácia VTS vodičov pre fúzne magnety
F. Gömöry 2006-2013
6., 035619
Nanotechnologicky upravené supravodiče pre aplikácie v silnoprúdovej elektrotechnike - Európska sieť NESPA Power
F. Gömöry 2006-2010
6., 006903
InAlN/(In)GaN Heterostructure Technology for Ultra-high Power Microwave Transistor (ULTRAGAN)
K. Fröhlich 2005-2008
6., 502615
Superconducting coated conductor cable (SUPER3C)
F. Gömöry 2004-2008
6., 505724
Nano-and micro-scale engineering of higher-performance MgB2 composite superconductors for macro-scale applications (HIPERMAG)
P. Kováč 2004-2008
6., 801465
AC losses measurements on high temperature superconductors
F. Gömöry 2005-2007
6., 32793
New gallium phosphide grown by vertical gradient freeze method for light emitting diodes (VGFGAPLED)
J. Novák2002-2006
5., 05077
Superconducting European Network SCENET-2
F. Gömöry 2002-2006
5., 28495
Integration of very high-k dielectrics with silicon CMOS technology (INVEST)
K. Frőhlich 2001-2005
6., 003366
Advanced Semiconductor Devices and Microsystems - ASDAM '04
J. Osvald2004-2005
5., 80658
Applied Superconductivity Training and Research Advanced Centre - ASTRA
F. Gömöry 2003-2005
5., 006339
Conductance of disordered mesoscopic conductor obtained from many-body calculation of electronic structures
M. Moško 2004-2005
5., 00239
Quality monitoring of superconductors for the production of efficient compact and reliable energy transmission systems
F. Gömöry 2000-2003
5., 05001
Metal oxide multilayers obtained by cost-effective new CVD technologies for magnetoelectronic microsystems and nanotechnologies - MULTIMETOX
K. Frőhlich 2000-2003
No.P5
One-dimensional electron transport in V-groove GaAs quantum wires: Measurement and simulations for a broad temperature range
M. Moško 1999-2003
5., 00049
Optimising powder-in-tube tapes in MRI systems as ice-breaker for HTS socio-economic benefits
P. Kováč 2000-2002
5., 00046
Spatially resolved subsurface characterization of semiconductor wafers by high resolution X-ray diffraction
D. Korytár 2001-2002
5., 00081AC
AC loss measurements and strand joining methods
M. Polák 2000-2001