Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

Zástupca riaditeľa: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.         
Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru: Ing. Ján Fedor, PhD.            
Vedecký tajomníkIng. Milan Ťapajna, PhD.

Vedecká rada

Predsedníčka: RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc.

Interní členovia:
             Ing. Karol Fröhlich, DrSc. - podpredseda
             Ing. Pavol Kováč, DrSc. - tajomník
             doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.
             Ing. Peter Lobotka, CSc.
             Mgr. Enric Pardo, PhD.
             Ing. Milan Ťapajna, PhD.
             Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Externí členovia:
             prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
             doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
             prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.

        Zástupca v Sneme SAVdoc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Vedecké oddelenia

Podporné útvary:

Hospodársko správny útvar
Knižnica
Technický útvar

 

 

 

 

 

Aktualizované: 07.03.2016