PhD štúdium 

Pre r. 2017/2018 vypisuje Elektrotechnický ústav SAV témy pre študijné programy:

  • Fyzikálne inžinierstvo  
  • Elektronika a fotonika 
  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Postup:

  • vybrať si tému zo zoznamu
  • kontaktovať školiteľa
  • pre odbory Elektronika a fotonika a Fyzikálne inž. postupovať podľa pokynov FEI STU, vytlačenú prihlášku a životopis doručiť  aj na ElÚ SAV Ing. Milanovi Ťapajnovi  PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej 
  • pre odbor Fyzika kondenz. látok  doručiť prihlášku a životopis na ElÚ SAV Ing. Milanovi Ťapajnovi, PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej

Termín podania prihlášok: 31. 5. 2017

Termín prijímacieho pohovoru: 20. 6. 2017

Ďalšie informácie: Ing. Milan Ťapajna, PhD., vedecký tajomník ústavu   

Aktualizované: 01.06.2017