PhD štúdium 

Pre r. 2016/2017 vypisuje Elektrotechnický ústav SAV témy pre študijné programy:

  • Fyzikálne inžinierstvo  
  • Elektronika a fotonika 
  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Postup:

  •     vybrať si tému zo zoznamu
  •     kontaktovať školiteľa
  •     pre odbory Mikroelektronika a Fyzikálne inž. postupovať podľa pokynov FEI STU, vytlačenú prihlášku a životopis doručiť  aj na ElÚ SAV Ing. Milanovi Ťapajnovi  PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej 
  • pre odbor Fyzika kondenz. látok  doručiť prihlášku a životopis na ElÚ SAV Ing. Milanovi Ťapajnovi, PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej

Termín podania prihlášok: 31. 5. 2016

Termín prijímacieho pohovoru: 21. 6. 2016

Ďalšie informácie: Ing. Milan Ťapajna, PhD., vedecký tajomník ústavu   

Aktualizované: 09.06.2016