Projektová činnosť

Národné

Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Anotácia: Objektom štúdia mikromagnetizmu sú javy, kde je možné použiť klasický model magnetizmu. Sú tojavy v mangnetických súčiastkach ako napríklad bit-patterned medium pre hard-disky, magneticképamäte, magnetické frekvenčné detektory, či bio a medicínske aplikácie. Parametricky sa aktívne častisúčiastok pohybujú na úrovni desiatok nanometrov až po mikrometre. Pracovná teplota vo väčšineprípadov je oblasť izbovej teploty. Používaným modelom opisu problémov v tejto oblasti je klasickáfyzika. Problémom výpočtu stability magnetického stavu v aplikáciách je časová škála, na ktorej sazmena typicky udeje. Magnetický stav v pmätiach je stabilný roky. Existujú rôzne efektívne algoritmyna hľadanie najnižších bariér prechodu medzi metastabilnými stavmi. Rozhodli sme sa implementovaťalgoritmus metadynamiky do mikromagnetických solverov na to, aby sme mohli efektívne hľadaťmagnetické stavy v súčiastkach a skúmať ich stabilitu.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
NanoSky – Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír DrSc.
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na numerické a experimentálne štúdium skyrmiónov vo feromagnetických nanoobjektoch. Skyrmióny boli zistené v štruktúrach s viacvrstvovou konfiguráciou, pričom väzba v dôsledku geometrie môže stabilitu skyrmiónu významne zvýšiť. Preto štruktúra nanoobjektu môže viesť k rekonfigurovateľným magnetickým elementom, ktorá sú teplotne stabilné. Avšak, kontrola a experimentálne vyšetrovanie takýchto štruktúr je výzvou. My sa budeme v projekte sústrediť na generovanie a rozvoj metód na identifikáciu a charakterizáciu skyrmiónových stavov. Takáto štúdia ukáže cestu na implementáciu skyrmiónov v magnetických súčiastkách založených na tvarovaných naonoobjektoch (jednotlivých alebo poliach).
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov
Thermodynamic properties of the micro-magnetic objects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Perzistentné prúdy v mezoskopických prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické výpočty metódou tesnej väzby
Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013