Publikačná činnosť

Boháček, Pavol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • HURAN, Jozef** – BOHÁČEK, Pavol – SASINKOVÁ, Vlasta – KLEINOVÁ, Angela – MIKOLÁŠEK, Miroslav – KOBZEV, Aexander P. Amorphous silicon carbide thin films doped with P or B for the photoelectrochemical water splitting devices. In Current Applied Physics, 2022, vol. 34, p. 101-106. (2021: 0.521 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1567-1739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cap.2021.11.014 Typ: ADCA