Publikačná činnosť

Dobročka, Edmund

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • DOSOUDIL, R. – ŠOKA, M.** – UŠÁKOVÁ, M. – UŠÁK, E. – JANČÁRIK, V. – DOBROČKA, Edmund. Magnetic and structural properties analysis of Cerium substituted Nickel–Zinc ferrites. In IEEE Transactions on Magnetics, 2022, vol. 58, no. 2200305. (2021: 0.730 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0018-9464. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/TMAG.2021.3092581 Typ: ADCA
  • ŠIMONOVÁ, Z.** – KRBEČKOVÁ, V. – VILAMOVÁ, Z. – DOBROČKA, Edmund – KLEJDUS, B. – CIESLAR, M. – SVOBODA, Ladislav – DVORSKÝ, Radovan – SEIDLEROVÁ, J. The effects of nature-inspired synthesis on silver nanoparticle generation. In ACS Omega, 2022, vol. 7, p. 4850–4858. (2021: 0.708 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2470-1343. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05308 Typ: ADCA