Publikačná činnosť

Šoltýs, Ján

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • KITYK, Anna** – PROTSENKO, V. – DANILOV, F.I. – BOBROVA, Lina – HNATKO, Miroslav – PAVLÍK, Viliam – ŠOLTÝS, Ján – LABUDOVÁ, Martina – RUSKOVÁ, Magdaléna – PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 0.922 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMA
  • KRYLOV, Sergei – VETROVA, Iuliia – FEILHAUER, Juraj – FEDOR, Ján – DÉRER, Ján – ŠOLTÝS, Ján** – CAMBEL, Vladimír. Improved durable vortex core MFM tip. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 555, no. 169357. (2021: 0.606 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169357 Typ: