Publikačná činnosť

Soloviov, Mykola

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • FRACASSO, M.** – GÖMÖRY, Fedor – SOLOVYOV, Mykola – GERBALDO, R. – GHIGO, G. – LAVIANO, F. – NAPOLITANO, A. – TORSELLO, D. – GOZZELINO, L. Modelling and performance analysis of MgB2 and hybrid magnetic shields. In Materials, 2022, vol. 15, no. 667. (2021: 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15020667 Typ: ADCA