Publikačná činnosť

Hulman, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • VARGA, Marian** – SOJKOVÁ, Michaela – HRDÁ, Jana – HUTÁR, Peter – PARSA SAEB, Saviz – VANKO, Gabriel – PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – ONDIČ, L. – FAJT, Jiří – KROMKA, A. – HULMAN, Martin. Technological challenges in the fabrication of MoS2/diamond heterostructures. In NANOCON 2022. – Ostrava : Tanger, 2023, p. 21-27. ISBN 978-80-88365-09-9. Dostupné na: https://doi.org/10.37904/nanocon.2022.4586 (International Conference on Nanomaterials – Materials & Applications) Typ: