Základné info

Rosová, Alica Ing., CSc.

Tel.: 02/ 5922 2719,2260,2939