Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Základné info

Vanko, Gabriel Ing., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2739, 2541