Základné info

Gaži, Štefan Mgr.

Tel.: 02/ 5922 2960, 2059, 2154