Základné info

Adámek, Miroslav Mgr.

Tel.: 02/ 5922 2380