RNDr. Pribusová Slušná Lenka, PhD.

Londesborough, M.G.S., Dolanský, J., Bould, J., Braborec, J., Kirakci, K., Lang, K.,  Císařová, I., Kubát, P., Roca-Sanjuán, D., Francés-Monerris, A., Slušná, L., Noskovičová, E., and Lorenc, D.: Effect of iodination on the photophysics of the laser borane anti-B18H22: generation of efficient photosensitizers of oxygen, Inorg. Chem. 58 (2019) 10248-10259. (Not IEE SAS)

1. Yin, X.: Spectrochimica Acta Part A 242 (2020) 118771.

Slušná, L., Haizer, L., Jáné, E., Bondarev, D., Szöcs, V., Drzik, M., Noskovičová, E., Lorenc, D., and Velič, D.: Linear and multi-photon fluorescence of thiophene based copolymer with electron-accepting side chains, J. Fluoresc. 28 (2018) 1333–1340. (Not IEE SAS)

1. Zareba, J.K.: Polymers 12 (2020) 1670.