01.12.2017 Pripravujeme

Journal Reading

24.11.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

07.11.2017 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

27.10.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

20.10.2017 Pripravujeme

Seminár - Nam Dong Kim, Ph.D.

Carbon nano-engineering for improved hybrid structures

29.09.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

25.08.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

18.08.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

30.06.2017 Pripravujeme

Seminár - doc. Dobročka

Vyhodnotenie hustoty „threading“ dislokácií v III-nitridových epitaxných vrstvách

12.06.2017 Pripravujeme

Hodnotenie doktorandov

02.05.2017 Pripravujeme

Seminár - Prof. V. Novosad

Fabrication of large dual-polarized multichroic TES bolometer arrays for CMB measurements with the SPT-3G camera

22.04.2017 Pripravujeme

Pochod za vedu

21.04.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

07.04.2017 Pripravujeme

Seminár - Prof. E. Miranda

Compact modeling of hysteresis effects in RRAM devices

24.03.2017 Pripravujeme

Seminár - Dr. Ievgen Brytavskyi

Technology and characterization of advanced devices based on III-V semiconductors

17.03.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

08.03.2017 Pripravujeme

Seminár - prof. P. Husar

Sensors and electronics for biomedical applications

03.03.2017 Pripravujeme

Seminár - Feilhauer

Quasiballistic and diffusive mean free paths in the wires with anisotropic scatterers

24.02.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

13.01.2017 Pripravujeme

Publikačný seminár

16.12.2016 Pripravujeme

Seminár - Prerna Chauhan

Growth and characterization of GaN-based epilayers and their device applications

13.12.2016 Pripravujeme

Výročný ústavný seminár

02.12.2016 Pripravujeme

Seminár - Jakub Kapuš

Prezentáciu nájdete v Intranete

30.11.2016 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michal Blaho

25.11.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. M. Eisterer

MgB2 vs. iron-based superconductors: competitors for applications at intermediate temperatures?

13.11.2016 Pripravujeme

ASDAM 2016

08.11.2016 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

Prednášky a interaktívne ukážky supravodičov, výroby polovodičových čipov a senzorov, diagnostiky materiálov a štruktúr, nanotechnológií a rastu vrstiev

04.11.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

14.10.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

13.10.2016 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Boris Brunner

07.10.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

09.09.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. B. Hudec

Truly analogue memristors prepared by ALD for the applications in memory and neuromorphic systems

19.08.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

29.07.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

19.07.2016 Pripravujeme

Hodnotenie doktorandov

15.07.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. Haluška

Towards individual SWCNT-based gas sensors with improved metal nanotube contacts

21.06.2016 Pripravujeme

Prijímací pohovor doktorandov

pre škol. rok 2016/2017

17.06.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

19.05.2016 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáš Ščepka

13.05.2016 Pripravujeme

Seminár - prof. A. Dvurečenskij

Čo všetko môže byť pravdepodobnosť

06.05.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. Kazuki Kodama

Theoretical and experimental studies for III-Nitride semiconductors

29.04.2016 Pripravujeme

Vyhodnotenie súťaže vedeckých...

ocenený Ing. Brunner

22.04.2016 Pripravujeme

Seminár - O. Babchenko

Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS

15.04.2016 Pripravujeme

Seminár - R. Stoklas

01.04.2016 Pripravujeme

Seminár - M. Vojenčiak

18.03.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

26.02.2016 Pripravujeme

Seminár - E. Seiler

Brief summary of stay at CERN and of SASPRO project at IEE SAS

19.02.2016 Pripravujeme

Publikačný seminár

22.01.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. Mruczkiewicz

Particular Properties of Spin Waves in Magnonic Crystals

15.01.2016 Pripravujeme

Seminár - Dr. Komadel

Bentonity a smektity

15.12.2015 Pripravujeme

Výročný ústavný seminár

11.12.2015 Pripravujeme

Seminár - Ing. Boča o 9,00 hod.

Fluoridové taveniny: Od elektrolýzy hliníka po vodíkovú ekonomiku

04.12.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

03.12.2015 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. F. Gucmann

02.12.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Zaytseva z IP PAS

Superconductor-insulator transition in selected films of conventional and high temperature superconductors

20.11.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

16.11.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Dong Su Lee

Transconductance fluctuations as a probe for fragile quantum Hall states in graphene and bilayer graphene

11.11.2015 Pripravujeme

Seminár II. - UK

Ako hodnotiť výsledky výskumu na univerzite ?

10.11.2015 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

04.11.2015 Pripravujeme

Seminár - prof. Samuely

Meďou dopované TiSe2 - konkurenčné usporiadanie supravodivosti a vĺn nábojovej hustoty

23.10.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

22.10.2015 Pripravujeme

Seminár I. - UK

Univerzita – vzdelávanie alebo výskum?

13.10.2015 Pripravujeme

Seminár - doc. Varga z UPJŠ v Košiciach

Application of bistable microwires as microsensors

18.09.2015 Pripravujeme

Prednáškový kurz

Úvod do kvantovej a štatistickej fyziky pevných látok a elektronických súčiastok

20.08.2015 Pripravujeme

Obhajoby dizertačných prác

14.08.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

14.08.2015

Príkaz riaditeľa

skrátenie pracovného času

03.07.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

23.06.2015 Pripravujeme

Hodnotenie doktorandov

12.06.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

05.06.2015 Pripravujeme

Hodnotenie pracovníkov

prezentáciu nájdete v Intranete

29.05.2015 Pripravujeme

Seminár - doc. Lenčéš

Funkčné vlastnosti konštrukčnej keramiky

22.05.2015 Pripravujeme

Výberové konanie

stavebný dozor

22.05.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

15.05.2015 Pripravujeme

Prednáška - Prof. Y. Sakka - ÚACh

Texture development and some properties of feeble magnetic ceramics by colloidal processing in a strong magnetic field

12.05.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Vainshteina

Miniature source for pulsed mm-wave imaging with subpicosecond temporal precision

29.04.2015 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Ján Kováč

29.04.2015 Pripravujeme

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavol Kunzo

17.04.2015

Seminár - Ján Šoltýs

Elektrónová a iónová litografia

14.04.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Gang Niu

HfO2-based RRAM: from materials engineering to integrated modules

11.04.2015 Pripravujeme

Napísali o nás:

pozri s. 41-42

10.04.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Kuzmík

HipoSwitch – GaN-based normaly-off high power switching transistors

31.03.2015 Pripravujeme

Výberové konanie

na pozície vedúcich oddelení

31.03.2015 Pripravujeme

Výberové konanie

vedúci technologického útvaru

30.03.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. J.C. Meyer

Exploring low-dimensional materials by high-resolution

27.03.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. P. Švec

Príprava, stabilita a fyzikálne spracovanie jedno- a viacvrstvových

25.03.2015 Pripravujeme

Seminár - CVTI

Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015

23.03.2015 Pripravujeme

Obhajoba DDP

RNDr. D. Gregušovej, CSc.

20.03.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. A. Kario

Superconductivity activities towards application at SUPRA group

06.03.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

05.03.2015 Pripravujeme

Seminár k investičným zariadeniam

program

27.02.2015 Pripravujeme

Výberové konanie

27.02.2015 Pripravujeme

Seminár - Prof. Sládek

Progresívne výpočtové metódy pre okrajové úlohy viazaných polí

20.02.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Omastovej

Polymérne kompozity s uhlíkovými nanočasticami a ich aplikácie

13.02.2015 Pripravujeme

Publikačný seminár

09.02.2015 Pripravujeme

Seminár - Prof. Stingelin

na Ústave polymérov SAV o 11, 00 hod.

30.01.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Lacík

Polyméry pre biomedicínsky výskum

19.01.2015 Pripravujeme

Tlačová konferencia

Magnetický plášť pre NASA

16.01.2015 Pripravujeme

Seminár - Dr. Grajcar

Heisenbergov princíp neurčitosti a kvantovo limitované

16.12.2014 Pripravujeme

Výročný ústavný seminár

16.12.2014 Pripravujeme

Návšteva MŠ

12.12.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

04.12.2014 Pripravujeme

Obhajoba diz. práce

Ing. M. Precnera

04.12.2014 Pripravujeme

Uznesenie VR ElÚ SAV

o návrhu na odvolanie predsedu SAV

02.12.2014 Pripravujeme

Vzácna návšteva

P. prezident A. Kiska

28.11.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

21.11.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

21.11.2014

Podporujeme

Veda chce žiť!

21.11.2014 Pripravujeme

Ohlas na DOD'14

14.11.2014 Pripravujeme

Seminár - Mr. Nagasaki

11.11.2014 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

05.11.2014 Pripravujeme

Obhajoba diz. práce

Mgr. Petry Barančekovej Husaníkovej

30.10.2014 Pripravujeme

VEDA CHCE ŽIŤ!

24.10.2014 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

26.09.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

23.09.2014 Pripravujeme

Obhajoba diz. práce

Ing. M. Jurkoviča

22.08.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

05.08.2014 Pripravujeme

Seminár - Prof. Heinzmann

The photoelectric effect is not instantaneous but complicated in its dynamics

29.07.2014 Pripravujeme

Výberové konanie

25.07.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

14.07.2014 Pripravujeme

Seminár - Dr. Richard Korytár

Kondov jav v molekulárnej elektronike

30.06.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

27.06.2014 Pripravujeme

Seminár doktorandov

20.06.2014 Pripravujeme

Informačný seminár

Zariadenia získané zo Štrukturálnych fondov

30.05.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

30.05.2014 Pripravujeme

Doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.

21.05.2014 Pripravujeme

Seminár - Dr. Kalna

Simulations of Si and III-V FinFETs for future digital applications

16.05.2014 Pripravujeme

Seminár - Prof. Miranda

An introduction to spatial statistics for micro/nanoelectronics and materials science using the R language

11.05.2014 Pripravujeme

4th HTS Numerical Modelling 2014

25.04.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

16.04.2014 Pripravujeme

Seminár - Dr. M. Vallo

Introduction into MOCVD technology and application

09.04.2014 Pripravujeme

Seminár - Dr. Sara Da Costa

Raman spectroscopy of isotope labelled CVD grown graphene

04.04.2014 Pripravujeme

Seminár - Dr. P. Lobotka

Iónové kvapaliny a ich použitie v nanotechnológii

28.03.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

21.03.2014 Pripravujeme

Seminár - prof. Kaboš

Multi-functional Nanoscale Probing with Near Field Scanning Microwave Microscopy

07.03.2014 Pripravujeme

Seminár - M. Hulman

Ramanovská spektroskopia

21.02.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

05.02.2014 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

17.01.2014 Pripravujeme

Publikačný seminár

17.12.2013 Pripravujeme

Výročný ústavný seminár

13.12.2013 Pripravujeme

Seminár - dr. Šiffalovič

In-situ and ex-situ ellipsometry

22.11.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

12.11.2013 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

Pozvánka

12.11.2013 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

30.10.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

22.10.2013 Pripravujeme

Obhajoba doktorskej diz. práce

16.10.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

07.10.2013 Pripravujeme

Nadlimitná verejná súťaž

Prístrojové vybavenie na zhutňovanie materiálov a meranie fyzikálnych a chemických vlastností

27.09.2013 Pripravujeme

Podpora doktorandov - príležitosť

27.09.2013 Pripravujeme

Noc výskumníka 2013

25.09.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

24.09.2013 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

06.09.2013 Pripravujeme

Výberové konanie

06.08.2013 Pripravujeme

Nadlimitná verejná súťaž

Prístrojové vybavenie na zhutňovanie materiálov a meranie fyzikálnych a chemických vlastností

01.08.2013 Pripravujeme

Informácia o verejnom obstarávaní

24.07.2013 Pripravujeme

Prednáška prof. Aarika

17.07.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

04.07.2013 Pripravujeme

Prednáška Dr. Bartauda

25.06.2013 Pripravujeme

Prijímanie PhD študentov

25.06.2013 Pripravujeme

Hodnotenie doktorandov

06.06.2013 Pripravujeme

Zasadnutie zamestnancov ElÚ SAV

05.06.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

03.06.2013 Pripravujeme

FP7 Seminar Materials Research

23.05.2013 Pripravujeme

Obhajoba

20.05.2013 Pripravujeme

Zástupca riaditeľa ElÚ SAV

09.05.2013 Pripravujeme

Výberové konanie

06.05.2013 Pripravujeme

Zhromaždenie zamestnancov ElÚ SAV

25.04.2013 Pripravujeme

Obhajoba Ing. Valoviča

17.04.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

17.04.2013 Pripravujeme

Šanca na spoluprácu

návšteva predstaviteľov fi Samsung Electronics Slovensko

15.04.2013 Pripravujeme

Prednáška prof. Tsenga

10.04.2013 Pripravujeme

Obhajoba Ing. Zápražného

05.04.2013 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

22.03.2013 Pripravujeme

Večer s e-zdrojmi v CVTI SR

20.03.2013 Pripravujeme

Seminár

18.03.2013

Štipendiá

SAIA - nová výzva

11.03.2013 Pripravujeme

Prednáška dr. Chushkina

FÚ SAV

27.02.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

20.02.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

14.02.2013 Pripravujeme

Príležitosť

Japonsko - postdoktorandské stáže

13.02.2013 Pripravujeme

Prednáška

na FEI STU

31.01.2013 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

21.01.2013 Pripravujeme

Štipendiá

16.01.2013 Pripravujeme

Publikačný seminár

15.01.2013 Pripravujeme

Seminár

V. Palankovski (TU Vienna)

10.01.2013 Pripravujeme

Záverečné oponentúry projektov VEGA

09.01.2013 Pripravujeme

Záverečné oponentúry projektov VEGA

07.01.2013 Pripravujeme

Slávnostné zahájenie roku 2013

07.01.2013 Pripravujeme

Smernica o pracovnom čase

12.12.2012 Pripravujeme

Máš dobrý nápad?

Seminár o prenose poznatkov do praxe

11.12.2012 Pripravujeme

Výročný ústavný seminár 2012

07.12.2012 Pripravujeme

Obhajoba

05.12.2012 Pripravujeme

Zasadnutie akademickej obce ElÚ SAV

03.12.2012 Pripravujeme

Príkaz riaditeľa

o čerpaní dovolenky počas vianočných sviatkov 2012

11.11.2012 Pripravujeme

ASDAM '12

08.11.2012 Pripravujeme

Cena MŠ SR

F. Gömöry - Osobnosť vedy a techniky

07.11.2012 Pripravujeme

Publikačný seminár

07.11.2012 Pripravujeme

Seminár - Hudec

06.11.2012 Pripravujeme

Deň otvorených dverí

06.11.2012 Pripravujeme

Deň otvorených dverí 2012

05.11.2012 Pripravujeme

Deň otvorených dverí v Piešťanoch

05.11.2012 Pripravujeme

Deň otvorených dverí v Piešťanoch

31.10.2012 Pripravujeme

Seminár - ORION-8E

24.10.2012 Pripravujeme

Publikačný seminár

23.10.2012 Pripravujeme

Akreditácia - Hodnotiaci protokol

17.10.2012 Pripravujeme

Seminár - PPMS

11.10.2012 Pripravujeme

Seminár doktorandov

10.10.2012 Pripravujeme

Publikačný seminár

09.10.2012 Pripravujeme

Seminár o mobilite

03.10.2012 Pripravujeme

Hodnotiace zasadnutie

28.09.2012 Pripravujeme

Noc výskumníka 2012

12.09.2012 Pripravujeme

Publikačný seminár

12.09.2012 Pripravujeme

Konferencia - HD Video

24.07.2012 Pripravujeme

Prednáška

03.07.2012 Pripravujeme

Cena prezidenta SR

22.06.2012 Pripravujeme

Ceny SAV za popularizáciu vedy

09.06.2012 Pripravujeme

Odstávka

prerušená dodávka elektrickej energie

30.05.2012 Pripravujeme

Publikačný seminár

J. Novák:

02.12.2011 Pripravujeme

Obhajoba

Dizertant: Mgr. Mykola Solovyov

23.11.2011 Pripravujeme

Prednáška

perex

Pripravujeme

Publikačný seminár

G. Vanko: