05.11.2012 Tlačová správa

Deň otvorených dverí v Piešťanoch


                          

 

Deň otvorených dverí

sa konal 5. novembera 2012 na detašovanom pracovisku Elektrotechnického ústavu SAV v Piešťanoch v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012.
DOD bol zorganizovaný v spolupráci s FÚ SAV a s Výskumno-vývojovým centrom pre pokročilé rtg. technológie, ITMS kód 26220220170.

Cieľom bolo
-    zvýšiť informovanosť verejnosti o vedeckých výsledkoch pracoviska ElÚ SAV v Piešťanoch,
-    zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

Centrum navštívilo 21 žiakov s učiteľom zo Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch, viac fotografií na  http://www.sostpn.sk/fotoarchiv/rok-2012/SAV.