Užitočné linky

PACS

Poznáte?

Materials Today

Vyhľadávanie článkov a citácií

Vyhľadávanie v príručkách a tabuľkách

  •  KNOVEL v prvej položke "SEARCH IN:" zadaj "My subscription

Prístupné databázy (možnosť vyhľadávať pramene aj z iných vedných odborov)

 

 

Aktualizované: 02.10.2015