Impakt faktory a Kvartily pre r. 2020

Ako zistiť Kvartil časopisu?
JCR – v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)
SJR (Scimago)

Výber najčastejšie používaných:

 

Názov časopisu IF Q JCR Q SJR 

Acta Crystallographica A        

2.29

2

1

Acta Physica Polonica A

0,577

4

3

Acta Physica Slovaca

0

4

4

Applied Physics A

2.584

2

2

Applied Physics Letters

3.791

2

1

Applied Physics Express

2,895

2

1

Applied Surface Sci

6.707

1

1

Cryogenics

2.26

3

2

Electronics Letters

1.314

4

2

IEEE Electron Device Lett.

4.187

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.704

3

2

IEEE Trans. on Electron Devices

2.917

2

1

IEEE Trans. on Magnetics

1.7

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.48

4

J. Alloy Compounds

5,316

1

1

J. Applied Physics

2,546

2

2

J. Crystal Growth

1.797

3

2

J. Electrical Engn.

0,647

4

3

J. Electrochemical Society

4,316

1

1

J. Instrument.

1,415

4

1

J. Magnetics & Magn. Materials

2.993

2

2

J. Materials Research

3.089

3

1

J. Micromechanics & Microengn.

1.881

3

2

J. Phys. – Cond. Matter

2,333

3

1

J. Phys.: Conf. Series

3

J. Phys. D – Appl. Phys.

3,207

2

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,506

4

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

2,427

3

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1,416

4

2

Materials Sci & Engn. B

4,051

2

1

Materials Sci in Semicond. Process.

3,927

1

1

Microelectronic Engn.

2,523

2

2

Microelectronics Inter.

0,758

4

3

Microelectronics J.

1,605

3

2

Microelectronics Reliab.

1,589

3

2

Nuclear Instr. & Methods A

1,455

2

1

Nuclear Instr. & Methods B

1,377

3

2

Physica C

1.241

4

2

Physica E

3.382

2

2

Physical Rev. B

4.036

2

1

Physical Rev. Letters

9.161

1

1

Physica Status Solidi A

1,981

3

2

Physica Status Solidi B

1,71

3

2

Physica Status Solidi R

2,821

2

1

Rev. Sci Instruments

1,523

3

2

Scientific Reports

4.379

1

1

Semicond. Sci & Techn.

2,352

3

1

Sensors & Actuators A

3.407

2

1

Sensors & Actuators B

7.46

1

1

Solid-State Electronics

1,901

3

2

Superconductor Sci & Technol.

3,219

2

1

Superlattice & Microstructures

2,658

3

2

Surface Sci

1,942

3

2

Surface & Coatings Technol.

4.158

1

1

Thin Solid Films

2.183

3

2

Vacuum

3.627

2

1