Impakt faktory a Kvartily pre r. 2021

Ako zistiť Kvartil časopisu?
JCR – v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)
SJR (Scimago)

Výber najčastejšie používaných:

 

Názov časopisu IF Q JCR Q SJR 

Acta Crystallographica A        

2.33

3

1

Acta Physica Polonica A

0,725

4

4

Applied Physics A

2.98

2

2

Applied Physics Letters

3.97

2

1

Applied Physics Express

2,82

2

1

Applied Surface Sci

7.39

1

1

Cryogenics

2.13

3

2

Electronics Letters

1.2

4

2

IEEE Electron Device Lett.

4.82

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.95

3

3

IEEE Trans. on Electron Devices

3.22

2

2

IEEE Trans. on Magnetics

1.85

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.49

4

2

J. Alloys Compounds

6,37

2

1

J. Applied Physics

2,88

2

2

J. Crystal Growth

1.83

3

2

J. Electrical Engn.

0,84

4

4

J. Electrochemical Society

4,39

2

1

J. Instrument.

1,12

4

2

J. Magnetics & Magn. Materials

3.1

3

2

J. Materials Research

2.91

3

1

J. Micromechanics & Microengn.

2.28

3

2

J. Phys. – Cond. Matter

2,75

3

2

J. Phys. D – Appl. Phys.

3,41

2

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,68

4

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

3.23

3

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1,57

4

2

Materials Sci & Engn. B

3.41

3

2

Materials Sci in Semicond. Process.

4.64

2

2

Microelectronic Engn.

2,66

3

2

Microelectronics Inter.

0,94

4

4

Microelectronics J.

1,99

3

2

Microelectronics Reliab.

1,42

4

2

Nuclear Instr. & Methods A

1,34

4

2

Nuclear Instr. & Methods B

1,28

4

3

Physica C

1.53

4

3

Physica E

3.37

3

2

Physical Rev. B

3.91

2

1

Physical Rev. Letters

9.19

1

1

Physica Status Solidi A

2.17

3

2

Physica Status Solidi B

1,78

3

3

Physica Status Solidi R

3.28

3

1

Rev. Sci Instruments

1,84

3

2

Scientific Reports

5

2

1

Semicond. Sci & Techn.

2,05

3

2

Sensors & Actuators A

4.29

2

1

Sensors & Actuators B

9.22

1

1

Solid-State Electronics

1,92

3

2

Superconductor Sci & Technol.

3,48

2

1

Superlattice & Microstructures

3.22

2

2

Surface Sci

2.07

4

2

Surface & Coatings Technol.

4.87

2

1

Thin Solid Films

2.36

4

2

Vacuum

4.11

2

1