Impakt faktory a Kvartily pre r. 2017

Ako zistiť Kvartil časopisu?
JCR – v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)
SJR (Scimago)

Výber najčastejšie používaných:

Názov časopisu IF Q JCR Q SJR

Acta Crystallographica A        

7.93

1

1

Acta Physica Polonica A

0,857

3

3

Acta Physica Slovaca

2,333

2

2

Applied Physics A

1.604

3

2

Applied Physics Letters

3.495

1

1

Applied Physics Express

2,555

2

1

Applied Surface Sci

4,439

1

1

Cryogenics

1.196

3

2

Electronics Letters

1.232

3

2

IEEE Electr. Device Lett.

3.433

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.288

3

3

IEEE Trans. on Electron Devices

2.62

2

1

IEEE Trans. on Magnetics

1.467

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.452

3

3

J. Alloy Compounds

3,779

1

1

J. Applied Physics

2,176

2

2

J. Crystal Growth

1.742

3

2

J. Electrical Engn.

0,508

4

3

J. Electrochemical Society

3,662

1

1

J. Instrumentat.

1,258

3

2

J. Magnetics & Magn. Materials

3,046

2

1

J. Materials Research

1,495

3

2

J. Micromechanics & Microengn.

1,888

2

2

J. Phys. – Cond. Matter

2,617

2

1

J. Phys. D – Appl. Phys.

2,373

2

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,142

4

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

1,761

3

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1,314

3

2

Materials Sci & Engn. B

2,316

2

2

Materials Sci in Semicond. Process.

2,593

2

2

Microelectronic Engn.

2,202

2

2

Microelectronics Inter.

0,608

4

3

Microelectronics J.

1,322

3

3

Microelectronics Reliab.

1,236

3

2

Nuclear Instr. & Methods A

1,336

2

2

Nuclear Instr. & Methods B

1,323

2

2

Physica C

1,453

3

2

Physica E

2,399

2

2

Physical Rev. B

3,813

2

1

Physical Rev. Letters

8,839

1

1

Physica Status Solidi A

1,795

2

2

Physica Status Solidi B

1,729

3

2

Physica Status Solidi R

3,721

1

1

Rev. Sci Instruments

1,428

3

2

Semicond. Sci & Techn.

2,28

2

1

Sensors & Actuators A

2,311

2

2

Sensors & Actuators B

5.,667

1

1

Solid-State Electronics

1,666

3

2

Superconductor Sci & Technol.

2,861

2

1

Superlattice & Microstructures

2,099

3

2

Surface Sci

1,997

3

1

Surface & Coatings Technol.

2,906

1

1

Thin Solid Films

1.939

2

2

Vacuum

2,067

2

2