Impakt faktory a Kvartily pre r. 2018

Ako zistiť Kvartil časopisu?
JCR – v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)
SJR (Scimago)

Výber najčastejšie používaných:

 

Názov časopisu IF Q JCR Q SJR 

Acta Crystallographica A        

1.878

2

1

Acta Physica Polonica A

0,545

4

3

Acta Physica Slovaca

1

3

2

Applied Physics A

1.784

3

2

Applied Physics Letters

3.521

1

1

Applied Physics Express

2,772

2

1

Applied Surface Sci

5.155

1

1

Cryogenics

1.336

3

2

Electronics Letters

1.343

3

2

IEEE Electron Device Lett.

3.753

1

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.682

3

2

IEEE Trans. on Electron Devices

2.704

2

1

IEEE Trans. on Magnetics

1.651

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.471

3

1

J. Alloy Compounds

4,175

1

1

J. Applied Physics

2,328

2

2

J. Crystal Growth

1.573

3

2

J. Electrical Engn.

0,636

4

3

J. Electrochemical Society

3,12

1

1

J. Instrument.

1,366

3

1

J. Magnetics & Magn. Materials

2.683

2

2

J. Materials Research

1,982

3

2

J. Micromechanics & Microengn.

2.141

2

2

J. Phys. – Cond. Matter

2,711

2

1

J. Phys.: Conf. Series

3

J. Phys. D – Appl. Phys.

2,829

2

1

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,13

3

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

1,833

3

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1,351

3

2

Materials Sci & Engn. B

3,507

2

1

Materials Sci in Semicond. Process.

2,722

2

2

Microelectronic Engn.

1,654

3

2

Microelectronics Inter.

0,84

4

3

Microelectronics J.

1,284

3

3

Microelectronics Reliab.

1,483

3

 

3

Nuclear Instr. & Methods A

1,433

2

2

Nuclear Instr. & Methods B

1,21

3

2

Physica C

0.985

3

2

Physica E

3.176

2

2

Physical Rev. B

3,736

1

1

Physical Rev. Letters

9.227

1

1

Physica Status Solidi A

1,606

3

2

Physica Status Solidi B

1,454

3

2

Physica Status Solidi R

3,729

1

1

Rev. Sci Instruments

1,587

3

2

Semicond. Sci & Techn.

2,654

2

1

Sensors & Actuators A

2,739

2

1

Sensors & Actuators B

6.393

1

1

Solid-State Electronics

1,492

3

2

Superconductor Sci & Technol.

2,489

2

1

Superlattice & Microstructures

2,385

2

2

Surface Sci

1,849

3

2

Surface & Coatings Technol.

3.192

1

1

Thin Solid Films

1.888

2

2

Vacuum

2,515

2

2