Vzdelávanie

Pracovníci ústavu vedú cvičenia pre študentov FEI STU, bakalárske aj diplomové  práce.

    Elektrotechnický ústav SAV je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia PhD štúdia v nasledujúcich odboroch:

 • Elektrotechnika, študijné programy
  • Fyzikálne inžinierstvo (FEI STU)
  • Elektronika a fotonika (FEI STU)
 • Fyzika, študijný program
  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika (MFFI UK)

7 dôvodov prečo sa hlásiť na doktrorandské štúdium na Elektrotechnický ústav SAV:

 • prácu na moderných technologických, experimentálnych a charakterizačných zariadeniach
 • možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov na medzinárodnej úrovni
 • možnosť prezentovať svoje vedecké výsledky na medzinárodnom fóre (napr. účasť na konferenciách, školách, návštevy a študijné pobyty na spolupracujúcich pracoviskách a pod.)
 • bezplatné kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka
 • bývanie na ubytovni SAV (v Devínskej Novej Vsi, 20 min autobusom od ElÚ SAV) v rekonštruovaných bytoch za výhodnú cenu (cca € 50/mesiac)
 • štipendium
  a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu (€ 561,5,50), možný ďalší príspevok,ak sa zapájajú do projektu
  b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu (€ 646,50), možný ďalší príspevok,ak sa zapájajú do projektu
 • odmeny za publikačnú činnosť