Dizertačná skúška & obhajoba DP

Dizertačná skúška

FEI STU

Treba urobiť do 18 mesiacov od začiatku. Príprava nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán (požičaj si od p. Gömöryovej vzor). Odovzdávajú sa 2ks, spolu so žiadosťou. Samotná skúška bude po tom, čo oponent doručí posudok a zíde sa komisia.

FMFI UK

Treba urobiť do 22 mesiacov od začiatku. Príprava nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán (požičaj si od p. Gömöryovej vzor). Odovzdávajú sa 2ks, spolu so žiadosťou. Samotná skúška bude po tom, čo oponent doručí posudok a zíde sa komisia.

Obhajoba dizertačnej práce

FEI STU

Je potrebné obhájiť do 3 rokov (s prerušením do 4 rokov), treba však počítať s tým, že čas od odovzdania po obhajobu trvá zvyčajne cca 3 mesiace.
Keď máš napísanú prácu, dáš zviazať 5 exemplárov, potvrdený bloček ti preplatí p. Gömöryová. Poradí ti aj s tlačou autoreferátu. Autoreferáty tlač len 4, keď budú schválení oponenti, doplníš ich a vytlačíš ďalšie (presný počet sa mení, aktuálne ti ho povie p. Gömöryová). Potom napíšeš žiadosť. Školiteľ napíše do Žiadosti návrh na oponentov. A čakáš. Do štyroch týždňov by mali oponenti dodať posudky, po stanovení komisie a dátumu obhajoby môže prebehnúť obhajoba.

FMFI UK

Je potrebné obhájiť do 4 rokov, treba však počítať s tým, že čas od odovzdania po obhajobu trvá zvyčajne cca 3 mesiace.
Keď máš napísanú prácu, dáš zviazať 5 exemplárov, potvrdený bloček ti preplatí p. Gömöryová. Poradí ti aj s tlačou autoreferátu. Autoreferáty tlač len 4, keď budú schválení oponenti, doplníš ich a vytlačíš ďalšie (presný počet sa mení, aktuálne ti ho povie p. Gömöryová). Potom napíšeš žiadosť. Školiteľ napíše do Žiadosti návrh na oponentov. A čakáš. Do šiestich týždňov by mali oponenti dodať posudky, od stanovenia komisie a dátumu obhajoby musí do obhajoby opäť uplynúť 6 týždňov.