Pracovný režim na ústave

Výška štipendia pred dizertačnou skúškou (obhajobou minimovky) je € 807,50, po dizertačnej skúške € 940,50.
Z tohto štipendia môžeš odvádzať nejakú časť do sociálnej poisťovne, podrobnosti ti poradí najlepšie niekto zo starších doktorandov. Okrem toho, že si doktorand, si aj zamestnanec ústavu (zmluva na čiastočný úväzok), z čoho vyplýva niekoľko ďalších skutočností:
Ako zamestnanci ústavu máme nárok na 45 dní dovolenky (podľa kolektívnej zmluvy), treba si odložiť 5 dní na povinnú dovolenku počas Vianočných sviatkov. Dovolenkový lístok si vypíšeš, dáš ho podpísať vedúcemu oddelenia (jeho zástupcovi) a následne vložíš do poštovej priehradky na prvom poschodí označenej „Referát personálnej a mzdovej práce„. Všetky tieto záležitosti rieši Ing. M. Zofcsáková.
Ak ideš počas pracovnej doby niekde mimo areál, treba si vypísať priepustku, dať ju podpísať vedúcemu oddelenia (jeho zástupcovi) a zvyšok postupu sa opýtaj na vrátnici.
Keď si krátkodobo na PN, treba PN lístok odovzdať Ing. M. Zofcsákovej, hlavne z informatívneho hľadiska, výška tvojho štipendia od toho nezávisí.
Pracovný čas je daný študijným poriadkom ElÚ SAV na 37,5 hodiny týždenne. Ak potrebuješ pracovať mimo ústav (ruší ťa zlý kolega) môže ti to tvoj vedúci dovoliť. Treba vypísať tlačivo (môžeš si stiahnuť z „intranetu“, tak ako ďalšie užitočné tlačivá) – Súhlas k vykonaniu práce mimo pracoviska, dať to podpísať vedúcemu oddelenia a vložiť do poštovej priehradky označenej „Referát personálnej a mzdovej práce„.
Na stravný lístok máš nárok za každý deň, ktorý si bol na ústave (tj. nerátajú sa dni dovolenky, služobných ciest a pod., ale rátajú sa ti dni, keď si mal prácu mimo ústav). Za stravný lístok platíš cca 1 €. Táto časť ti bude strhnutá z výplaty. Zvyšok dopláca ústav. Stravné lístky (do jedálne alebo gastro – podľa toho, aké si koncom mesiaca zapíšeš na vrátnici) si spolu s výplatnou páskou môžeš vyzdvihnúť okolo 7. dňa v mesiaci u p. I. Grófovej.
Za prácu v zdraviu škodlivom prostredí (röntgenové žiarenie, jedovaté látky…) máš nárok na 5 dní dovolenky navyše + príplatok. Žiadosť sa podáva komisii pre posúdenie práce v zdraviu škodlivom prostredí. Čistenie čistých priestorov je tiež finančne ohodnotené. Celú organizáciu práce v nich zabezpečuje Ing. E. Kováčová.
Služobné cesty treba riešiť v dostatočnom časovom predstihu (treba objednať letenky, vybaviť poistenie, preddavok …). Rieši to p. M. Valentínová, ktorá ti povie všetky podrobnosti. Po absolvovaní treba okrem vyúčtovania napísať správu.
Na každom poschodí je kopírka, farebná tlačiareň spoločná pre celý ústav je na prvom poschodí. Zo svojho počítača môžeš tlačiť na farebnej tlačiarni a čiernobielej na tvojom poschodí. Informácie o systéme ich používania ti povedia kolegovia. Všetky záležitosti týkajúce sa ústavných počítačov rieši p. M. Grujbár. Tlačivo potrebné na vytvorenie e-mailovej schránky je na intranete: Žiadanka na prístup. práva na el. poštu.
Služba na vrátnici je od 6 do 18 hodiny, po tomto čase je potrebné zapísať sa do knihy na vrátnici (aby ťa tu posledný nezamkol) Presný postup ti vysvetlí vrátnička.
Systém práce cez štátny sviatok a počas víkendov: treba vyplniť tlačivo (stiahneš z intranetu) „Povolenie na prácu v noci a vo sviatok“ dať ho podpísať vedúcemu oddelenia, dať na podpis riaditeľovi a isť si vypýtať kód od vrátničky. Presný postup ti vysvetlí vrátnička.
Knižnicu zabezpečuje p. A. Gömöryová, existuje databáza kníh ktoré sú na ústave, resp. možnosť požičania kníh z iných zdrojov, alebo po diskusii s vedúcim je možné kúpiť novú knihu. Ústav má licenciu na používanie servera na vyhľadávanie vedeckých článkov – aj plné texty. Dostaneš sa tam cez stránku ústavu – položku knižnica. Tam nájdeš aj predplatené časopisy.