Základné povinnosti doktoranda

 • Ak potrebuješ ubytovanie, môžeš podať žiadosť a dáš ju p. A. Gömöryovej (knižnica).
 • Vyplň si žiadosť o mailové konto, podpísané riaditeľom odovzdaj p. M. Grujbárovi.
 • Zápis do prvého ročníka je na fakulte. Dátum, čas a miesto konania ti upresní p. Gömöryová. Povinným predmetom je aj odborná angličtina, výučba a skúška je zabezpečená na FEI STU (feike), resp. FMFI (matfyze). Treba si dohodnúť pri zápise.
 • Napísať študijný plán – so svojím školiteľom vyplníš formulár v AISe.
 • Urobiť skúšky z povinných predmetov.
  Zoznam možných predmetov pre vedný odbor: Fyzikálne inžinierstvoElektronika a fotonikaFyzika tuhých látok. Feikári potrebujú potvrdenie o absolvovaní skúšky, ktoré je dobré dať si podpísať skúšajúcemu dvojmo (pre istotu). Potvrdenia treba odovzdať p. Gömöryovej. Matfyzákom sa skúšky zapisujú do indexu.

  • Podľa súčasnej akreditácie trvá štúdium 3 roky na FEI STU a 4 roky na FMFI UK.
   Na FMFI je predĺženie možné formou prerušenia štúdia. Prerušiť možno viackrát, ale celková dĺžka nesmie presiahnuť 1 rok. Žiadosť o prerušenie FMFI.
   FEI – Štúdium nemusíš prerušovať, podľa ostatných informácií nemusíš ani žiadať o nadštardandnú dĺžku štúdia. Stačí, keď školiteľ na konci semestra v AISe zadá „pokračovať v štúdiu“. P. Kurucová vyzve na zaplatenie 100 €.
   Musíš požiadať riaditeľa ústavu o predĺženie pracovného pomeru (žiadosť).
 • Zapojiť sa do Journal Reading. Na každý týždeň si niektorý doktorand pripraví prezentáciu o článku, alebo článkoch. Mala by to byť novinka, ktorá zaujíma všetkých. Precvičíš angličtinu, prednášanie a získaš kredity.
 • Spolupracovať na výskume (preto si sem vlastne prišiel). Za túto spoluprácu je možné dostávať kredity, ktoré sa ti rátajú do štúdia.
 • Na konci školského roka treba vypracovať hodnotenie doktoranda. Urobí to tvoj školiteľ, ale bolo by dobré keby si mu pripravil prehľad získaných kreditov. Pomôže ti tabuľka kreditov (FEI STUFMFI UK).Treba to potom odovzdať vedeckej tajomníčke. Na prezentácii doktorandov pred Vedeckou radou by si mal prezentovať, čo si zatiaľ v rámci svojho štúdia urobil. Prezentácia trvá zvyčajne 15 min (10 min samotná prezentácia + 5 min diskusia).
 • Medzi povinnosti patrí publikovať minimálne jeden článok v karentovanom vedeckom časopise (aspoň ako spoluautor). Čím lepšie budeš mať výsledky, tým bude pre teba ľahšie uchádzať sa o štipendium po skončení doktorandského štúdia (Podporný fond Štefana Schwarza).