Prednášky

V rámci doktorandského štúdia ponúka ElÚ SAV v školskom roku 2018/19 nasledovné prednáškové kurzy:

V rámci doktorandského štúdia ponúkal ElÚ SAV v školskom roku 2017/18 nasledovné prednáškové kurzy:

Kurz: Metódy diagnostiky materiálov
Prednášajúci: RNDr. E. Dobročka, CSc., Ing. A. Rosová, CSc., Ing. J. Šoltýs, PhD. a Ing. M. Ťapajna, PhD.
Termín kurzu: Zimný semester

Kurz: Vybrané kapitoly z fyziky pevných látok a kvantovej elektroniky
Prednášajúci: RNDr. M. Moško, DrSc.
Termín kurzu: Letný semester
Prednášky prebiehajú týždenne v 4-hodinových blokoch doobeda podľa vopred stanoveného rozpisu. Vítaní sú všetci záujmci, najmä však PhD študenti.

ElÚ SAV ďalej ponúka prípravu praktík (cvičení) pre študentov VŠ v študijnom odbore elektronika, elektrotechnika, fyzika tuhých látok a pod. Praktikum prebieha počas semestra, týždenne v 2- až 4-hodinových blokoch. Pre menšie skupiny (15) študentov je zabezpečený prístup do čistých priestorov a ostatných laboratórií ElÚ SAV. Pri praktickom cvičení si študenti osvoja planárnu technológiu, praktické využitie diagnostických metód a elektrických meraní.

Ďalšie informácie: RNDr. Marianna Španková, PhD., vedecká tajomníčka ústavu