O oddelení

Vedúci: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Zástupca vedúceho: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.;

 

   Oddelenie sa zaoberá teoretickým a experimentálnym štúdiom efektov, vyskytujúcich sa v rôznych nanorozmerných materiálových systémoch, štruktúrach a súčiastkách.

Oblasti výskumu:

Súčasné zameranie výskumu:

  • Teória transportu v mezoskopických vodičoch a izolátoroch
  • Mikromagnetizmus a nanomagnetizmus pre budúce pamäte a mikrovlnné súčiastky
  • Vývoj nových SPM metodík a techník
  • Elektrónová litografia pre nanorozmerné štruktúry a súčiastky
  • Optické a elektronické vlastnosti grafénu a oxidovaného grafénu
  • Odporové prepínanie v štruktúry kov-izolant-kov