O oddelení

Vedúci: Ing. Kováč Pavol, DrSc.

Zástupca vedúceho: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.;

   Oddelenie vyvýja a charakterizuje supravodivé drôty, pásky a káble pre jednosmerné a striedavé aplikácie.

Oblasti výskumu:

  • AC Striedavé straty v supravodičoch
  • Supravodivé materiály
  • Kompozity magnetický materiál-supravodič

Súčasné zameranie výskumu:

  • Teória striedavých strát v supravodivých kábloch a cievkach
  • Vývoj vláknitých MgB2 supravodičov pre jednosmerné a striedavé aplikácie
  • Experimentálne štúdium striedavých strát YBCO pások a MgB2 drôtov
  • Charakteristiky transportných prúdov YBCO pások a MgB2 drôtov
  • Elektro-mechanické charakteristiky YBCO pások a MgB2 drôtov
  • Štúdium štruktúry MgB2 drôtov