O oddelení

Vedúci: Ing. Kováč Pavol, DrSc.

Zástupca vedúceho: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.;

Oddelenie skúma supravodivé vlastnosti materiálov a tiež vyvíja a charakterizuje supravodivé vodiče, káble a cievky pre jednosmerné a striedavé aplikácie.

 

Hlavné oblasti výskumu:

Ďalšie oblasti výskumu:

  • Teória striedavých strát v supravodivých kábloch a vinutiach
  • Štúdium supravodivých vlastností tenkých vrstiev pre supravodivé rádiofrekvenčné urýchľovacie dutiny