PhD štúdium

Pre r. 2021/2022 vypisuje Elektrotechnický ústav SAV témy pre študijné programy:

  • Fyzikálne inžinierstvo
  • Elektronika a fotonika
  • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Postup:

  • vybrať si tému zo zoznamu
  • kontaktovať školiteľa
  • pre odbory Elektronika a fotonika a Fyzikálne inž. postupovať podľa pokynov FEI STU, vytlačenú prihlášku a životopis doručiť  aj na ElÚ SAV RNDr. Marianne Špankovej,  PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej
  • pre odbor Fyzika kondenz. látok  doručiť na ElÚ SAV RNDr. Marianne Špankovej, PhD. alebo PhDr. A. Gömöryovej prihlášku, životopis a zoznam absolvovaných predmetov v druhom stupni vysokoškolského vzdelania aj s klasifikačnými stupňami. Na prijímací pohovor prinesú Potvrdenie o ukončení štúdia.

Termín podania prihlášok: 30. 5. 2021

Termín prijímacieho pohovoru: 25. 6. 2021

Ďalšie informácie: RNDr. Marianna Španková, PhD., vedecká tajomníčka ústavu